Mixed Kimono style with shirt 

Mixed Kimono style with shirt 

Samurai Mode Series